เที่ยวปาย ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน 4,100 บาท จากทม โดยรถตู้ เที่ยวห้วยน้ำดัง ขี่ช้างล่องแพแม่น้ำปาย ทัวร์น้ำพุร้อนท่าปาย เที่ยววัดน้ำฮู เที่ยววัดพระธาตุแม่เย็น

วันแรก กทม เชียงใหม่
17.30 น. นัดพบกันที่ปั๊มปตท. ตรงข้ามกับ ม. หอการค้าไทย
18.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เชียงใหม่ ด้วยรถตู้VIP หลังคาสูงรุ่นใหม่
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง วัดพระธาตุแม่เย็น ขี่ช้างล่องแพไม้ไผ่
06.00 น. ถึงเชียงใหม่ ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วลม สวยงามสุดๆ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวลิบๆ จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ห้วยน้ำดัง (มื้อที่ 1)
10.00 น. เข้าพัก ณ รีสอร์ทในเมืองปาย หลังจากนั้น นมัสการพระ ที่วัดพระธาตุแม่เย็น สามารถมองเห็นวิวของเมืองปายได้ทั้งเมือง
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง(มื้อที่2) อาหารที่เมืองปาย
ช่วงบ่าย พาคณะ นั่งช้างชมวิวทิวทัศน์ตามลำแม่น้ำปาย ตลอดเส้นทาง เสร็จจากนั้นก็ลองแพไม่ไผ่ต่อ ลำแม่น้ำปาย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ครึ่ง
18.00 บริการอาหารเย็น(มื้อที่3) หลังจากพาเดินเล่นถนนคนเดินนำเที่ยวชมเมืองปาย ชิมโรตีปาย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเสื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย
20.00 น. เข้าที่พักผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดหลวง วัดน้ำฮู ศูนย์วันธรรมจีนยูนาน พระธาตุดอยสุเทพ
06.00 น. ชมทะเลหมอกเมืองปาย สัมผัสอากาศยามเช้าหลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่4) พร้อมนมัสการพระที่วัดหลวง
08.00 น. นมัสการพระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮูซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา
09.30 น. นำเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน หมู่บ้านสันติชล ชมบ้านดิน ชิมชา
11.00 น. ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย สถานที่โรแมนติก Coffee In Love พร้อมถ่ายรูป ชิมกาแฟหลังจากนั้นชม ปายแคนยอน หรือ กองแลน ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูงชัน 360 องศา
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่5) หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่
14.00 น. นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวล้านนา
16.00 น. ซื้อของฝากที่พร้อมรับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 6 คณะทัวร์จ่ายเอง) จากนั้นเดินทางกลับ กทม

วันที่สี่ กรุงเทพ
05.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้รุ่นใหม่ VIP ปรับเบาะเอนนอนได้ ทีวี คาราโอเกะ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
- ค่าทิปทีมงาน
- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน
- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

เเผนที่บริษัทสาขาพัทยา

เเผนที่บริบัทสาขาสามพราน